0

ONTSPANNINGS-/VRIJETIJDSACTIVITEITEN.

 
 

Deze activiteiten bestaan uit creatieve en recreatieve

activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op ontspanning

en hobby. Voorbeelden hiervan zijn: wandelen, uitstapjes

bijvoorbeeld naar een tuincentrum, winkelen, het doen van een

gezelschapspel, zwemmen. Doelstellingen kunnen hierbij zijn:

zich nuttig voelen, verveling verdrijven,

het ervaren van ontspanning,

eigen vaardigheden onderhouden en verfijnen of belevingen uitdrukken.

 
ZELFZORGACTIVITEITEN.
 
Zelfzorgactiviteiten zijn activiteiten die ervoor zorgen
dat je de zorg voor jezelf en voor je eigen omgeving kunt
behouden en onderhouden. Zoals: boodschappen doen, koken,
eigen verzorging, sociale contacten onderhouden.
Doelstellingen kunnen hierbij zijn: vaardigheden opnieuw aanleren,
nuttig zijn, vaardigheden onderhouden, bevorderen zelfredzaamheid,
eigenwaarde verkrijgen.
 

VORMINGS-/ EDUCATIEVE ACTIVITEITEN.

 
Dit zijn activiteiten waarbij het gaat om het aanleren van iets nieuws,
je algemene ontwikkeling uitbreiden, nieuwe interessegebieden
aanboren of je zelfstandigheid vergroten. Voorbeelden zijn:
Krant lezen, luisteren naar muziek, gebruik leren maken van
voorzieningen in de wijk, zoals bibliotheek, club of buurthuis.
Doelstellingen kunnen hierbij zijn:
vaardigheden onderhouden en/of uitbreiden, sociale
contacten bevorderen, concentratie verbeteren,
jezelf waarmaken.
 
ZINTUIGENLIJKE ACTIVITEITEN.
 
Ook wel sensopatische activiteiten genoemd.
Vooral voor hen die non-verbaal communiceren.
Voorbeelden zijn: ervaringsspel met etherische oliŽn, verzorgen
van de handen, papier voelen, kruidenketting maken.
Doelstelling is hierbij: het prikkelen van de tast,
het gehoor en de visuele vermogens.
 
ARBEIDMATIGE ACTIVITEITEN.
 
Bij deze activiteiten ligt de nadruk op het maken
dan producten of het leveren van diensten aan
anderen.

Voorbeelden hiervan zijn:

huishoudelijke taken, tuinonderhoud, verzorgen van dieren,
administratieve werkzaamheden.
Doelstellingen kunnen hierbij zijn: zelfstandigheid vergroten,
vaardigheden ontwikkelen en onderhouden, sociaal besef
en sociaal gevoel versterken (samenwerken),  zelf waardering krijgen.
 
 
 
 

 

Rabobank nr: 1014.65.556 - K.V.K. nr.: 17178854 - Btw nr.: 1497.93.625.b.01