MISSCHIEN KLINKEN DEZE ZINNEN U WEL ERG

BEKEND IN DE OREN:
 
Ik wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
 
Ik wil begeleiding en/of ondersteuning naar individuele behoefte.
 
Ik wil graag een zinvolle dagbesteding.
 
Ik wil graag structuur in mijn leven.
 
Ik wil met respect benaderd worden.
 
Ik wil sociale contacten kunnen aangaan.
 
Dan kan PGTB door middel van activiteiten deze doelen met u
gaan bereiken. Op de locatie waar uzelf de begeleiding nodig heeft.
U kunt met een Persoonsgebonden Budget (PGB) deze
begeleiding financieren.
U bent dan budgethouder en kunt zelf de zorg inkopen die u wil.
Ook zonder PGB kunt u bij PGTB terecht,
alleen moet u de begeleiding dan zelf financieren.
 
VOOR WIE IS PGTB BEDOELD.
 
Voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, en/of psychische
beperking, maar ook ouderen, jongeren en chronisch zieken
kunnen bij PGTB terecht.
 

 

Rabobank nr: 1014.65.556 - K.V.K. nr.: 17178854 - Btw nr.: 1497.93.625.b.01